ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το δίκτυο Medeat αποτελείται σήμερα από συνολικά 18 ΟΤΔ ως εξής:

Ελλάδα:

 • Αναπτυξιακή Ηρακλείου

  Αναπτυξιακή Ηρακλείου με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Ηρακλείου

  www.anher.gr
 • Αναπτυξιακή Λασιθίου

  Αναπτυξιακή Λασιθίου με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Λασιθίου

  www.anlas.gr
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης

  Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης με περιοχή παρέμβασης στους Νομούς Ρεθύμνου και Χανίων

  www.oakae.gr
 • Αναπτυξιακή Ημαθίας

  Αναπτυξιακή Ημαθίας με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Ημαθίας

  www.anhma.gr
 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Κοζάνης

  www.anko.gr
 • Αναπτυξιακή Κιλκίς

  Αναπτυξιακή Κιλκίς με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Κιλκίς

  www.anki.gr
 • Αναπτυξιακή Φλώρινας

  Αναπτυξιακή Φλώρινας με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Φλώρινας

  www.anfo.gr
 • Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων

  Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων με περιοχή παρέμβασης στη Νήσο Κέρκυρας

  www.anion.gr
 • Συνεταιριστικής Αυτοδιοικητική Ζακύνθου

  Συνεταιριστικής Αυτοδιοικητική Ζακύνθου με περιοχή παρέμβασης στα νησιά Ζάκυνθος και Κεφαλλονιά

  www.sazae.gr

 

Ιταλία:

 • CoGAL Monte Poro

  CoGAL Monte Poro, με περιοχή παρέμβασης στην Περιφέρεια της Καλαβρίας

  www.cogalmonteporo.net
 • GAL Valle Crati

  GAL Valle Crati, με περιοχή παρέμβασης στην Περιφέρεια της Καλαβρίας

  www.galcrati.it
 • GAL Savuto

  GAL Savuto, με περιοχή παρέμβασης στην Περιφέρεια της Καλαβρίας

  www.galsavuto.it
 • GAL Alto Jionio – Federico II

  GAL Alto Jionio – Federico II, με περιοχή παρέμβασης στην Περιφέρεια της Καλαβρίας

  www.galaltojonio.it
 • GAL Sila Greca

  GAL Sila Greca, με περιοχή παρέμβασης στην Περιφέρεια της Καλαβρίας

  www.galsilagreca.it
 • GAL Innova Plus

  GAL Innova Plus, με περιοχή παρέμβασης στην Περιφέρεια του Molise

  www.innovaplus.it
 • GAL Terra dei Trulli

  GAL Terra dei Trulli, με περιοχή παρέμβασης στην Περιφέρεια της Απουλίας

  www.galtrulli-barsento.it

 

Πορτογαλία:

 • GAL Adraces

  GAL Adraces, με περιοχή παρέμβασης στην Περιφέρεια της Αραγονίας

  www.adraces.pt

 

Κύπρος:

 • ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας

  ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, με περιοχή παρέμβασης στην επαρχία της Λάρνακας

  www.anetel.com