Η ΙΔΕΑ

Ιδέα μας ήταν να συνδέσουμε τη γαστρονομία, τα τοπικά μας προϊόντα, τα ήθη - έθιμα και τις παραδόσεις μας γύρω από τη διατροφή και τα προϊόντα, τους ντόπιους παραγωγούς και οινοποιούς σε δομημένες γαστρονομικές περιπλανήσεις για τους επισκέπτες - τουρίστες, αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών μας. Επιπλέον, θελήσαμε να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα για τους ενδιαφερόμενους τουριστικούς πράκτορες και τα μικρά γραφεία εναλλακτικού τουρισμού, ως εργαλείο προώθησης της επισκεψιμότητας ειδικών ομάδων επισκεπτών - τους λεγόμενους «εναλλακτικούς» - στην ενδοχώρα μας.