Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ MEDEAT

2000 – 2008

Η ιστορία του δικτύου MEDEAT ξεκινάει από την αρχή του 21ου αιώνα... , το 2000. Όταν τότε εφτά (7) Αναπτυξιακές εταιρείες – Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) – από όλη την Ελλάδα, (5) πέντε από την Ιταλία, δύο (2) από την Ισπανία, δύο (2) από την Πορτογαλία, μία (1) από την Γαλλία και ακόμα μια (1) από την Κύπρο, αποφάσισαν να ασχοληθούν από κοινού με την εμπορευματοποίηση των αγροτικών προϊόντων και του αγροτουρισμού. Οι Αναπτυξιακές εταιρείες που υλοποιούν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, γνωστά στο ευρύ κοινό ως LEADER, έχουν τη δυνατότητα μέσα από συγκεκριμένα μέτρα και σταθμά του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δημιουργούν δικτυώσεις, συνέργειες και συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι τότε δημιουργήθηκε το πρώτο μεγάλο σχέδιο συνεργασίας μεταξύ αυτών των έξι (6) χωρών. Το σχέδιο ήταν διάρκειας εφτά ετών που ολοκληρώθηκε επιτυχώς και περιλάμβανε κυρίως τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ειδικών γνώσεων μέσα από σεμινάρια – workshops και συμμετοχή σε ειδικού τουρισμού εκθέσεις καθώς και ανταλλαγές επιχειρηματιών του τομέα του αγρο – τουρισμού και των τοπικών προϊόντων.

2009

Η πρώτη προσπάθεια δομημένης δικτύωσης έφερε ως αποτέλεσμα την ιδέα του MEDEAT και της δημιουργίας «Γαστρονομικών Περιπλανήσεων» στην ενδοχώρα των περιοχών που δρουν οι Αναπτυξιακές εταιρείες. Έτσι με συντονιστή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο την ΟΤΔ COGAL Monte Poro στην Καλαβρία της Ιταλίας και σε εθνικό επίπεδο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, συγγράφθηκε μια πρόταση και χρηματοδοτήθηκε για την Ελληνική πλευρά από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος μέσα από το Μέτρο 421β του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Άξονας 4 Προσέγγιση LEADER.

2010 - 2015

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου συνεργασίας «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων» σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία θα έλεγε κανείς τα εξής:

  • Σκιαγραφήθηκαν και περιεγράφηκαν με κάθε λεπτομέρεια οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ από άποψη γαστρονομικού τουριστικού ενδιαφέροντος
  • Δημιουργήθηκαν πάνω από 20 διαφορετικές γαστρονομικές διαδρομές
  • Δημιουργήθηκαν 4 διαφορετικοί χάρτες – οδηγοί για την Ελλάδα, 7 για την Ιταλία, 1 για την Κύπρο και 1 για την Πορτογαλία, με τις γαστρονομικές διαδρομές και εκτυπώθηκαν σε διάφορες γλώσσες
  • Εκτυπώθηκαν και διανεμήθηκαν πάνω από 40.000 χάρτες – οδηγοί MEDEAT σε τοπικούς φορείς, εκθέσεις, τουριστικούς πράκτορες, γραφεία εναλλακτικού τουρισμού και απλούς επισκέπτες των περιοχών μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικά και πληροφοριακά προηγμένες εφαρμογές προώθησης των γαστρονομικών μας διαδρομών με έξυπνες προβολές και διαδραστικά παιχνίδια
  • Οργανώθηκαν πάνω από 10 ημέρες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στις χώρες του δικτύου
  • Εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των φορέων σχετικών με το θέμα του εναλλακτικού / γαστρονομικού τουρισμού συμμετείχαν σε εκθέσεις και σχετικά δρώμενα σε όλη την Ευρώπη (ITB - Βερολίνο, BIT Travel – Βαρκελώνη, Philoxenia – Θεσσαλονίκη, EXPO – Μιλάνο, ENRD conferences – Βρυξέλλες κτλ)
  • Οργανώθηκαν γαστρονομικά σεμινάρια με συνταγές καταξιωμένων σεφ με τοπικά προϊόντα που συστήνουμε στον επισκέπτη των περιοχών μας, μέσα από τους χάρτες – οδηγούς
  • Προσκαλέσαμε και φιλοξενήσαμε οινο – γαστρο δημοσιογράφους στις περιοχές μας και τους ξεναγήσαμε στις Γαστρονομικές μας Περιπλανήσεις, ώστε να έχουν μια γεύση από τον πολιτισμό μας και τις παραδόσεις μας στον τομέα της γαστρονομίας
  • Δημιουργήσαμε αυτό τον ιστότοπο για περισσότερη διάδραση με τους επισκέπτες των περιοχών μας και προβολή στα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του δικτύου MEDEAT