ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας, με μία από τις 9 ΟΤΔ που συμμετέχουν στο δίκτυο Medeat:

 • Αναπτυξιακή Ηρακλείου

  Αναπτυξιακή Ηρακλείου με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Ηρακλείου

  www.anher.gr
 • Αναπτυξιακή Λασιθίου

  Αναπτυξιακή Λασιθίου με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Λασιθίου

  www.anlas.gr
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης

  Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης με περιοχή παρέμβασης στους Νομούς Ρεθύμνου και Χανίων

  www.oakae.gr
 • Αναπτυξιακή Ημαθίας

  Αναπτυξιακή Ημαθίας με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Ημαθίας

  www.anhma.gr
 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Κοζάνης

  www.anko.gr
 • Αναπτυξιακή Κιλκίς

  Αναπτυξιακή Κιλκίς με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Κιλκίς

  www.anki.gr
 • Αναπτυξιακή Φλώρινας

  Αναπτυξιακή Φλώρινας με περιοχή παρέμβασης στον Νομό Φλώρινας

  www.anfo.gr
 • Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων

  Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων με περιοχή παρέμβασης στη Νήσο Κέρκυρας

  www.anion.gr
 • Συνεταιριστικής Αυτοδιοικητική Ζακύνθου

  Συνεταιριστικής Αυτοδιοικητική Ζακύνθου με περιοχή παρέμβασης στα νησιά Ζάκυνθος και Κεφαλλονιά

  www.sazae.gr